Hydroizolacja tarasu


Poza zakresem dokumentu referencyjnego, hydroizolacja pokładów i balkonów jest kompleksem wielu uzupełniających się elementów. Należą do nich zastosowana membrana hydroizolacyjna, odpowiednie odwodnienie, odpowiednie detale obróbki blacharskiej i odpowiednie materiały budowlane. Przejścia przez przegrodę budynku muszą być zbudowane w taki sposób, aby woda nie dostała się do budynku, na przykład za pomocą obróbki blacharskiej i specjalnych łączników do rur, otworów wentylacyjnych, drutów itp. Niektóre uszczelnienia są trwałe, ale wiele nie nadaje się do uszczelnienia. Hydroizolacja tarasu wymaga sporo czasu.

Ponadto dostępnych jest wiele rodzajów produktów do kontroli wody, gazów lub zanieczyszczeń, dzięki czemu hydroizolacja balkonu jest łatwą czynnością. W branży budowlanej odnotowano postępy technologiczne w zakresie materiałów wodoodpornych, w tym zintegrowanych systemów wodoodpornych i bardziej zaawansowanych materiałów membranowych. Systemy integralne, takie jak hekret, działają w obrębie matrycy konstrukcji betonowej, nadając samemu betonowi wodoodporność. Istnieją dwa główne rodzaje zintegrowanych systemów hydro-izolacyjnych: systemy hydrofilowe i hydrofobowe. Dzięki temu płytki są odporne na uszkodzenia.

Zobacz również: hydroizolacja tarasu